Tietoturva

Kelan suositukset etäkuntoutuksen toteuttamiseen

Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen on tärkeää